dijous, 19 de març de 2020

DEURES DESCOBRIM ALTRES ESCOLESEn el projecte hem après moltes coses de la nostra escola, però......
totes les escoles són com la nostra? 

Mireu els videos que us penjo, després cal triar alguna escola per fer-ne la comparativa. Posteriorment ja podem comentar les primeres impressions:
 Quines coses diferents veiem entre les escoles que surten en el vídeo i la nostra escola? També podem elaborar una llista que ens servirà per completar l’anàlisi dels diferents aspectes dels vídeos més endavant.
Per fer una anàlisi més a fons dels vídeos, els alumnes, poden pensar la resposta a les qüestions següents.
Escoles del món
·        De quins llocs són les escoles que hi surten?
El Pakistan, la Xina, Burundi, Tànger, la República Dominicana, Londres, l’Argentina.

·        Fixeu-vos quants nens i nenes hi ha a la classe a l’escola de Burundi: 200 i de diferents edats. Què us sembla: són molts o pocs? Què creieu que poden fer i que no?
Són molts nens i nenes. Poden fer molts equips i grups per treballar. Segurament costa més que tots puguin participar en una conversa, conèixer tots els companys bé… Però es poden ajudar, sempre deuen trobar amics...

·        A quina escola, a més d’estudiar, fan altres feines? Trobeu que és una bona idea? Us agradaria fer-ho a vosaltres?
A la Xina fan la neteja.

·        I què me’n dieu, del clima? A tot arreu hi fa el mateix temps? Alguna cosa us ha cridat l’atenció?
A l’Argentina, per Nadal, és estiu! A Londres sempre fa més fred o fresca que a Catalunya. A la República Dominicana fa més calor.

Pensem les preguntes que haurem de contestar. També haurem d’escriure, en cada cas, el nom de les escoles que volem comparar, la nostra i la del vídeo. Després, intentarem anar contestant, en la fitxa 19, les preguntes que ens portaran a la síntesi informativa de l'organitzador gràfic de la fitxa 20. Els nens i les nenes van escrivint les respostes mentre els ajudem en la feina d’escriptura. També podem treballar oralment i anar recollint les aportacions perquè els nens i les nenes les copiïn.

–En què s'assemblen?... En què són diferents?...
–Quines de les coses semblants i quines de les coses diferents consideres més importants?
Podem encerclar-les a partir de les respostes de les dues primeres preguntes.
–Quines conclusions en podem extreure?

Aquesta última pregunta la podem resoldre junts.


video escoles del món tv3 a la carta


Posted on by M. Cinta Botella